Kategoria A1,A2,B1,B: Test 136

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Kur në semafor ndizet drita jeshile në çdo rast kemi përparësi ndaj kalimtarëve