Kategoria A1,A2,B1,B: Test 138

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Është i ndaluar parakalimi në afërsi të kopshteve dhe shkollave në çdo rast