Kategoria A1,A2,B1,B: Test 140

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Semafori i veçantë me drita të kuqe pulsuese si ne figurë vendosur në kalim në nivel të pambrojtur hyn në veprim pak kohë para mbërritjes së trenit dhe vazhdon deri në fund të kalimit të tij