Kategoria A1,A2,B1,B: Test 141

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë vendoset në rrugë me një sens lëvizjeje për qarkullim