Kategoria A1,A2,B1,B: Test 142

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë urdhëron për t?u dhënë përparësi mjeteve që qarkullojnë në rrugën që do të futesh