Kategoria A1,A2,B1,B: Test 144

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Rruga është zona publike e përcaktuar vetëm për qarkullimin e njerëzve dhe mjeteve