Kategoria A1,A2,B1,B: Test 145

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë tregon një vend ndalimi për linjat e autobusëve publikë urbanë