Kategoria A1,A2,B1,B: Test 146

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë vendoset ne kufijtë anësorë të rrugëve të cilat mund të mbulohen shpesh nga bora