Kategoria A1,A2,B1,B: Test 147

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e korsive të shpejtimit