Kategoria A1,A2,B1,B: Test 15

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A e ka krahun e djathtë të lirë