Kategoria A1,A2,B1,B: Test 151

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugore lind kur automjeti shkatërrohet plotësisht