Kategoria A1,A2,B1,B: Test 152

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë vendoset në rrugë, në afërsi të linjës hekurudhore që ndërpret rrugën