Kategoria A1,A2,B1,B: Test 153

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Është e këshillueshme që të ulet shpejtësia e lëvizjes, kur konstatohet se sistemi I frenimit është defektuar dhe funksionojnë vetëm frenat në aksin e pasëm