Kategoria A1,A2,B1,B: Test 155

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë i 'u tregon drejtuesve të mjeteve se rruga është e pakalueshme deri në Fushë Arrëz