Kategoria A1,A2,B1,B: Test 156

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Paneli plotësues në figurë mund të paralajmërojë praninë e mjeteve për grumbullimin e plehrave