Kategoria A1,A2,B1,B: Test 157

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron ndalim për t?u kthyer nga e djathta