Kategoria A1,A2,B1,B: Test 16

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Simboli i paraqitur në figurë kur llamba mbi të cilën ?sht? vendosur është e ndezur tregon se ventilimi apo ngrohja e xhamit të përparmë janë në funksion