Kategoria A1,A2,B1,B: Test 161

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim linjash hekurudhore