Kategoria A1,A2,B1,B: Test 162

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Simboli i paraqitur në figurë vendoset në komandën e ndezjes së dritave të pasme për mjegullën