Kategoria A1,A2,B1,B: Test 163

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtoje mjete, vetëm nëse përdor lëndë narkotike të lehta të lehta