Kategoria A1,A2,B1,B: Test 165

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Paneli plotësues në figurë tregon orët e meshës në ditët festive në kishë