Kategoria A1,A2,B1,B: Test 167

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë tregon qarkullim rrethrrotullues