Kategoria A1,A2,B1,B: Test 169

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Ngarkesa duhet të sistemohet mbi mjet në mënyrë të tillë që ditën, të sinjalizohet me një mbulesë të kuqe, nëse del jashtë karrocerisë në pjesën e pasme