Kategoria A1,A2,B1,B: Test 17

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë u tregon përdorueseve të rrugës se në afërsi ndodhet një bar (kafe)