Kategoria A1,A2,B1,B: Test 171

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Shiritat e pjerrët bardh e zi të vendosur në sipërfaqe vertikale, mund të tregojnë bordurën e një trotuari