Kategoria A1,A2,B1,B: Test 172

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Zona me trafik të kufizuar është zona në të cilën, si rregull, është e ndaluar hyrja e këmbësorëve