Kategoria A1,A2,B1,B: Test 173

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që jemi në një rrugë me të drejtë përparësie