Kategoria A1,A2,B1,B: Test 174

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi që mjeti përpara nesh nuk ka sinjalizuar për fillimin e së njëjtës manovër