Kategoria A1,A2,B1,B: Test 176

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë tregon se kemi përparësi , edhe kur semafori është me dritë të kuqe