Kategoria A1,A2,B1,B: Test 178

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë tregon fundin e një ndalimi