Kategoria A1,A2,B1,B: Test 179

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Për të siguruar qëndrueshmërinë e mjetit në kthesa duhet që të përdoret kryesisht marshi i 4-të