Kategoria A1,A2,B1,B: Test 19

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell konsumim më të madh të gomave të përparme të mjetit