Kategoria A1,A2,B1,B: Test 2

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë i vendosur para një kryqëzimi, nuk lejon të vazhdosh drejt