Kategoria A1,A2,B1,B: Test 22

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë tregon se duke lëvizur sipas drejtimit të shigjetës, ndodhet rruga shtetërore interurbane që të çon në Durrës