Kategoria A1,A2,B1,B: Test 24

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Automjetet me gjendje teknike të keqe, me goma shumë të konsumuara, e me mangësi të dukshme të pajimeve e sistemeve funksionale nuk lejohet të qarkullojnë në autostrada