Kategoria A1,A2,B1,B: Test 26

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një kthesë të rrezikshme djathtas