Kategoria A1,A2,B1,B: Test 3

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Tërheqja e një mjeti në avari, në një situatë emergjence, mund të realizohet edhe nëpërmjet një kapje me zinxhir