Kategoria A1,A2,B1,B: Test 31

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti N i jep përparësi mjetit B