Kategoria A1,A2,B1,B: Test 32

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë nëse fusha është me ngjyrë jeshile, vendoset në autostrada