Kategoria A1,A2,B1,B: Test 33

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e kamionëve me peshë faktike mbi 7 tonë