Kategoria A1,A2,B1,B: Test 34

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një "Kalim në Nivel", të ruajtur me barriera ose gjysëmbarriera