Kategoria A1,A2,B1,B: Test 35

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë tregon detyrimin për të ndaluar para një postblloku të policisë