Kategoria A1,A2,B1,B: Test 36

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti C kalon i pari sepse i duhet të lëvizë drejt