Kategoria A1,A2,B1,B: Test 38

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet D dhe N kalojnë njëkohësisht pasi ka kaluar mjeti R