Kategoria A1,A2,B1,B: Test 39

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor me benzinë pakësohet nëse e heqim fare gypin e shkarkimit të gazeve