Kategoria A1,A2,B1,B: Test 4

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi që vija e ndarjes së korsive të jetë e ndërprerë