Kategoria A1,A2,B1,B: Test 40

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke u vendosur sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës