Kategoria A1,A2,B1,B: Test 42

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit instruktorët e praktikës në autoshkolla gjatë zhvillimit të mësimit praktik