Kategoria A1,A2,B1,B: Test 43

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një ndryshim të sensit të lëvizjes në karrexhatë