Kategoria A1,A2,B1,B: Test 44

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një zonë për kullota në të cilën ndalohet kalimi i automjeteve